Anders dan mijn eigen ouders?

Inspiratie voor vaders > Anders dan mijn eigen ouders?

In het kort:

 • De gewoontes binnen een gezin
 • De gewoontes binnen families

In het begin van deze TED-talk praat Michael Rain over een ervaring in zijn jeugd. Ieder gezin heeft zijn eigen verhaal en eigen gewoontes. Door met andere gezinnen te spreken en andere gezinnen bezig te zien, zie je gelijkenissen en verschillen. 

 • Wat is uniek voor het gezin waarin jij opgroeide?
 • Wanneer merkte jij dat andere gezinnen andere gewoontes hadden?
 • Wat wil je zeker doorgeven aan je kind?
 • Wat wil je zeker anders doen?

 

Ga hiermee aan de slag

Denk eens na vanwaar bepaalde gewoontes komen in je gezin. Met deze oefening ga je in gesprek hierover. Het is interessant om dit verschillende keren te doen, telkens met een andere gesprekspartner: je partner, je kind, je (groot)ouder, een broer of zus, een vriend... 

Kies elk een thema waar jullie graag over zouden praten, bijvoorbeeld:

 • Opstaan
 • Gaan slapen
 • De zondagochtend
 • Een verjaardag vieren
 • Familie ontmoeten
 • Samen eten
 • Spelen

Ouders: vertel hoe dit gebeurde in het gezin waarin je opgroeide. Daarna stel je vragen aan je kind of kinderen:

 • Wat vind je verrassend/ wat verwondert je?
 • Wat herken je in ons gezin?
 • Wat is er helemaal anders?

Kinderen: vertel hoe dit gebeurt in het gezin waar je nu opgroeit (of in de verschillende gezinnen waar je opgroeit).

 • Wat vind je hier leuk aan? Wat vind je minder leuk?
 • Daarna vraag je aan je ouder: wat vind je belangrijk aan deze gewoontes? Waarom doen we dat op deze manier?
 • Of vraag aan je broer of zus: beleef je dit op dezelfde manier?

Partners: vertel hoe dit gebeurde in het gezin waarin je opgroeide. Daarna stel je vragen aan je partner:

 • Wat vind je verrassend/ wat verwondert je?
 • Hoe ging dit in het gezin waar jij opgroeide?
 • Wat willen we zeker doorgeven in ons gezin?
 • Wat willen we zeker anders doen

Grootouders: vertel hoe dit gebeurde in het gezin waarin je opgroeide. Daarna vraag je aan je kleinkind: wat vind je verrassend of wat verwondert je?

Volwassen broer/ zus: vertel hoe dit gebeurde in het gezin waarin je opgroeide. Stel daarna de vraag aan je broef of zus: herinner jij dit op dezelfde manier?

Vriend: vertel hoe dit gebeurde in het gezin waarin je opgroeide. Daarna stel je de vraag: wat vind je verrassend/ wat verwondert je? Hoe ging dit in het gezin waar jij opgroeide? Je kunt ook verder praten over wat je zeker wil doorgeven aan je kinderen en wat je zeker anders wilt doen.

Lees, luister of bekijk ook:

Let's talk parenting taboos

Bekijken - Video

Praten met je tiener

Doen - Tool

Praten met elkaar

Doen - Tool