Deze website maakt geen gebruik van marketing cookies. Lees er meer over in onze privacy & cookieverklaring

Privacyverklaring

Deze ‘Privacyverklaring’ regelt hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Odisee vzw, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warmoesberg 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0408.429.584 (Hierna: ‘Odisee’). Odisee is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens deze website verkregen worden.

Deze Privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens we van jou verzamelen wanneer je onze website bezoekt of wanneer je gebruikt maakt van de diensten die Odisee via de website www.vaderen.be (of afgeleide domeinen)  aanbiedt, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, met wie wij ze delen, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

In deze Privacyverklaring willen wij jou bovendien ook informeren over ons cookiebeleid. Wanneer in deze verklaring gerefereerd wordt naar ‘onze’ of ‘deze’ ‘website’, wordt de specifieke website bedoeld die start met "vaderen.be" (of afgeleide domeinen).

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Odisee verwerkt de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief of gebruik maakt van een tool op basis van een e-mailadres.

Meer bepaald kan je via deze formulieren de volgende persoonsgegevens aan ons verstrekken: e-mailadres

Sommige gegevens worden ook automatisch verzameld wanneer je onze website bezoekt, doordat wij gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen in de browser van een gebruiker). 

Meer bepaald kunnen daarbij volgende persoonsgegevens worden verwerkt: je IP-adres, je browsertype, de door jou ingestelde taal, wanneer en hoe lang je onze website bezoekt,… 

Meer informatie over hoe we gebruikmaken van cookies kan je hieronder vinden.

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, verwerken wij voor de volgende doeleinden: 

De persoonsgegevens die wij automatisch van jou verzamelen wanneer je onze website bezoekt, worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

Concreet wordt dit tot op heden (maart - 2024) enkel ingezet om na te gaan of je reeds ingeschreven bent op de nieuwsbrief.

Aan wie geven wij jouw persoonsgegevens door? 

De gegevens die je bij het gebruik van de website aan ons meedeelt, worden opgeslagen in een databank en worden geanonimiseerd verwerkt door onderzoekers van Odisee.

Vaderen maakt geen gebruik van cookies die afkomstig zijn van derde partijen (Google Analytics, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Snapchat). Meer informatie hierover vind je verder in de cookieverklaring.
   

Welke rechten heb je met betrekking tot je persoonsgegevens?

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Meer specifiek heb je het recht om:

Indien je graag een van deze rechten wil uitoefenen kan je daarvoor een e–mail sturen naar de contactpersonen van deze website die je kan vinden op de contactpagina.

Indien je niet tevreden bent over de manier waarop je jouw persoonsgegevens verwerken, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Aanpassingen

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. Door regelmatig de website te raadplegen kan je op de hoogte blijven van wijzigingen. 

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming 

Indien je verdere vragen of opmerkingen hebt in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met de beheerders van deze website of de functionaris voor gegevensbescherming van Odisee.

 

Cookieverklaring

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer of mobiel apparaat kunnen worden bewaard. Ze bevatten informatie die gelinkt is aan een webbrowser en specifieke website. Als je naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina de bezoeker door middel van de cookie herkennen en de historiek verder opbouwen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om handelingen van bezoekers van de website bij te houden, om inloggegevens te bewaren. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website samenwerken.

Welke cookies worden er op onze website gebruikt?

Functioneel of technisch noodzakelijke cookies
Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze website en deze kan je dus niet weigeren als je onze website wil bezoeken. Deze cookies worden gebruikt door de beheerder van de bezochte site zelf. Zo gebruiken wij cookies om na te gaan of je reeds ingeschreven bent op de nieuwsbrief.

Analytische cookies
Wij maken geen gebruik van analytische cookies

Social media cookies
Wij maken geen gebruik van deze soort cookies

Advertentiecookies
Wij maken geen gebruik van deze soort cookies

Hoe kan je het gebruik van cookies beheren?

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. Je kan je browser zo instellen dat je gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Je kunt ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van je computer of mobiel apparaat verwijderen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je bepaalde functies van de website niet meer zal kunnen gebruiken.

Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/. Voor meer informatie per type brower kan je ook de volgende links raadplegen: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.

Als je verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, dan moet je je cookievoorkeur instellen op de browser van élk toestel.